Search:

Nyheter:

Socon på den grønne bølge

Les mer...

Socon har ansatt ny lærling

Les mer...

Socon leverer mekaniske hjelpesystem til Jernbaneverket

Les mer...

SOCON sikrer 10-års kontrakt med ApplySørco

Les mer...

Offshore Services -

Fabrikasjon, installasjon, modifikasjon og vedlikehold

Flere av våre ansatte er sertifisert til offshorearbeid, og har opp gjennom årene utført mange store og små oppdrag både på flytende og faste installasjoner på kontinentalsokkelen!

Oppdragene er av variert karakter som prefabrikasjon og montering av struktur- og rørkonstruksjoner, plattformer/ gangveier/leidere, spylekranser for produksjonsvann, utskifting av ventiler, vedlikehold/overhaling av drillingutstyr, påleggssveising av kabelarer, oppgradering til "grønn-rigg", sjøsikring, utleie av personell mv.

Forretningsområdet dekker hele leveransespekteret av engineering, innkjøp, fabrikasjon og installasjon (totalansvar/EPCI).

Sotra Contracting AS - SOCON
Gamle Vindenesvegen 11,
5363 Aagotnes, NORWAY
Telephone:
Telefax:
E-mail:
(+47) 56 32 68 20
(+47) 56 32 68 30
contracting@socon.no
a part of:
Sotra Contracting
Webdesign og pubiseringsløsning levert av Argo Internett AS ©