Search:

Nyheter:

Socon på den grønne bølge

Les mer...

Socon har ansatt ny lærling

Les mer...

Socon leverer mekaniske hjelpesystem til Jernbaneverket

Les mer...

SOCON sikrer 10-års kontrakt med ApplySørco

Les mer...

Verkstedkapasitet Norheimsund

Samlet sett har Sotra Contracting AS - SOCON og søsterselskapet SOCON Norheimsund Sveis AS god kapasitet for inngåelse av kontrakter vedrørende større stålprosjekt, mer omfattende offshoreoppdrag mv. Det gjelder både med hensyn til bemanning og lokaliteter.

SOCON Norheimsund Sveis har stor kapasitet på verkstedssiden:

  • 1200 kvm innendørs verkstedsareal
  • 32 tonns traverskran, krokhøyde 14m
  • 300 kvm malerhall
  • 4000 kvm planert uteareal
  • Dypvannskai med dybde 6 til 8 meter
Sotra Contracting AS - SOCON
Gamle Vindenesvegen 11,
5363 Aagotnes, NORWAY
Telephone:
Telefax:
E-mail:
(+47) 56 32 68 20
(+47) 56 32 68 30
contracting@socon.no
a part of:
Sotra Contracting
Webdesign og pubiseringsløsning levert av Argo Internett AS ©