Search:

Nyheter:

Socon på den grønne bølge

Les mer...

Socon har ansatt ny lærling

Les mer...

Socon leverer mekaniske hjelpesystem til Jernbaneverket

Les mer...

SOCON sikrer 10-års kontrakt med ApplySørco

Les mer...

Havneterminal - kaianlegg

Sotra Contracting AS - SOCON disponerer 2 dypvannskaier med ISPS godkjenning nr. NOBGO-0035.

  • Kai nord: Lengde 50 meter og dybde på 6 meter.
  • Kai sør: Utstikkskai bygget høsten 2007 med 10 meters dybde, og kapasitet til større fartøy (største lengde hittil er 110 meter).
  • Det er rikelig med kaiplass.
  • Vi disponerer en rekke trucker fra 2 tonn til 10 tonn.
  • Ved behov for mobilkraner så er det god tilgang på dette i området.
Sotra Contracting AS - SOCON
Gamle Vindenesvegen 11,
5363 Aagotnes, NORWAY
Telephone:
Telefax:
E-mail:
(+47) 56 32 68 20
(+47) 56 32 68 30
contracting@socon.no
a part of:
Sotra Contracting
Webdesign og pubiseringsløsning levert av Argo Internett AS ©