Search:

Nyheter:

Socon på den grønne bølge

Les mer...

Socon har ansatt ny lærling

Les mer...

Socon leverer mekaniske hjelpesystem til Jernbaneverket

Les mer...

SOCON sikrer 10-års kontrakt med ApplySørco

Les mer...

Engineering Services

Sotra Contracting AS - SOCON tilbyr følgende tjenester :

  • 3-D modellering utført ved hjelp av Inventor eller PDMS
  • Utarbeiding av fabrikasjonsunderlag
  • Design av komponenter og systemer
  • Styrkeberegninger og analyser av strukturer, rørsystemer og beholdere
  • Katodisk anodeberegninger for subsea bruk
  • Løfteberegninger
  • Utarbeidelse av sluttdokumentasjon
  • Prosjektledelse
  • On-site oppmåling av utstyr for modellering og beregning
Sotra Contracting AS - SOCON
Gamle Vindenesvegen 11,
5363 Aagotnes, NORWAY
Telephone:
Telefax:
E-mail:
(+47) 56 32 68 20
(+47) 56 32 68 30
contracting@socon.no
a part of:
Sotra Contracting
Webdesign og pubiseringsløsning levert av Argo Internett AS ©